Lịch sử 11 Bài 20. Chiến sự lan rộng ra toàn quốc. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng.

Lịch sử 11 Bài 20. Chiến sự lan rộng ra toàn quốc. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta từ năm 1873 đến năm 1884. Nhà Nguyễn đầu hàng.

LỊCH SỬ 11 Bài 20: CHIẾN SỰ LAN RỘNG RA TOÀN QUỐC .CUỘC KHÁNG CHIẾN CỦA NHÂN DÂN TA TỪ NĂM 1873 ĐẾN NĂM 1884. NHÀ NGUYỄN ĐẦU HÀNG. ( Nội dung được sưu tầm và biên soạn lại bởi nhóm gia sư của Trung tâm Gia sư Ngày Mới.) I. THỰC […]

 

Xem thêm Lịch sử 12

 
 
Mua Ket Sat tại Siêu Thị Két Sắt, Chọn Ban Lam Viec, Ghe Van Phong tại Nội Thất Thế Giới; Mua dam du tiec; dam cong so; dam da hoi tại thời trang Halo; nang mui;nang mui han quoc;Đọc danh ngon hay nhất mọi thời đại.